Thursday, February 4, 2010

aviz amatorilor...

Definiţia violului in "Codul Penal" din vremea domnitorului Constantin Mavrocordat, in anul 1750: "Cel ce va fi prins cu ştromeleagul învârtoşat primprejurul părţilor fătătoare ale muierii, i se va tăia scârbavnicul mădular spre veşnica lui nefolosire". Concis.

2 comments:

Urban Mold said...

"Neaducand nici un semnu ca sa pot dovedi ca am avut impreunare cu numitul de fata, ci dand judecata banuiala ca numai asa cu napastuire m-am pus eu in spinarea numitului ca mi-au stricat fecioriia"
Semnat - Patrana din mahalaua Delea
Anul - 1783

Vava said...

Respect.